ประกาศ งดเข้าเยี่ยม วันที่ 23 มี.ค.-12 เม.ย.63

**ประกาศ ** ของดเข้าเยี่ยมโซนสัตว์สาขาบ้านปากเกร็ดและบ้านบางเลน จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. – 12 เม.ย.2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส “COVID 19” รุนแรงขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (กราบขออภัยในความไม่สะดวก)
.
หากท่านต้องการบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือสัตว์พิการ มูลนิธิฯ ยินดีรับบริจาคผ่านทางขนส่ง หรือโอนเงินสมทบทุนเข้าบัญชีธนาคารมูลนิธิฯได้

รายการสิ่งของที่รับบริจาค