โครงการช่วยเหลือ

ท่านผู้มีจิตเมตตามีความประสงค์ร่วมบริจาคช่วยเหลือและสนับสนุนมูลนิธิฯ ในการดูแลสัตว์พิการและทุพลภาพสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แต่ละโครงการ สามารถร่วมบริจาคแบบรายเดือน และ รายปี ผ่านช่องทางการโอนเงิน บริจาคผ่านบัตรเครดิต และบริจาคเงินสดด้วยตนเอง

คลิกดูรายละเอียดโครงการ

โครงการวันละบาทต่อชีวิตหมาแมว

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการบริจาคทั่วไป