บ้านน้องหมาปากเกร็ด

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ตั้งอยู่บนเนื้อเนื้อที่ 2 ไร่ ในซอยพระมหาการุณย์ ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จากจุดเริ่มต้นได้รับบริจาคที่ดินจากคุณชวนชื่น โกมารกุล ณ นคร (ยั่งยืน) 200 ตารางวา และยังได้รับความเมตตาก่อสร้างโรงเรือนถาวร โดยมีสัตว์พิการในความอุปถัมภ์ขณะนั้น 500 กว่าชีวิต จากนั้นได้ขยายทั้งพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างโดยได้รับความช่วยเหลือจากคุณชวนขื่น และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กระทั่งกลายมาเป็นมูลนิธิฯ ณ ปัจจุบัน
ในอดีตนั้นมูลนิธิฯที่บ้านปากเกร็ดได้แบ่งเป็นโซนต่างๆ เพื่อรองรับและจัดระเบียบสัตว์ให้ง่ายต่อการดูแล โดยแบ่งเป็น

  • โซนคอนโดหรือบ้านพักสัตว์ป่วย ปัจจุบันปรับปรุงเป็น โซนบ้านแมว แมวที่ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้ว จะถูกนำมาพักฟื้นต่อในบ้านนี้ให้มีพื้นที่เดินออกกำลังกาย
  • โซนสัตว์พิการ มีจำนวน 2ชั้น จะมีสภาพทั่วไปเป็นกรงคล้ายกระบะ เป็นที่รองรับหมาจากโซนสัตว์ป่วยที่ได้รับการรักษาหายแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเดินเหิน หรือช่วยเหลือตัวเอง กลายมาเป็นหมาพิการไปตลอดชีวิต สภาพจิตใจของหมาในโซนบีและดี ดูสดชื่นขึ้นกว่าหมาในโซนคอนโดบ้างเล็กน้อย ดูเหมือนเขาเหล่านั้นจะทำใจยอมรับชะตากรรมของตนเองได้แล้ว ฉะนั้นกิจกรรมที่หมาในโซนนี้โปรดปรานมากที่สุดก็คือ ยามที่มีคนภายนอกเข้ามาเยี่ยมเยือน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญกับน้องหมาๆ ในเทศกาลสำคัญของตน เช่น วันเกิด การทำกิจกรรมดังกล่าวท่านสมาชิกจะต้องแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อจัดเตรียมอาหารหรือของเล่น รวมถึงการทำความเข้าใจถึงวิธีการให้และปริมาณ เพราะน้องเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ
  • โซนแมวพิการ ที่ยังต้องดูแลใกล้ชิดคอยติดตามอาการต่อเนื่อง

เหล่าบรรดาน้องหมาในโซนนี้ต่างเป็น หมาที่รักษาหายเป็นปกติดีแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พื้นที่ในโซนนี้จึงเป็นเสมือนบ้านพัก ดูๆไปเหมือนกับว่านี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ เพราะทางมูลนิธิฯไม่สามารถนำหมาเหล่านี้ไปปล่อยข้างนอกได้ หากเช่นนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาสังคม เพิ่มจำนวนปริมาณหมาจรจัด ริมถนน

น้องหมาในโซนดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทั่งเกิดการแออัด นอกจากจะมีผลกระทบกับสภาพจิตใจน้องหมาแล้ว ยังมีปัญหาในเชิงสุขภาพ สุขลักษณะและก่อมลพิษทางเสียงให้กับพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากการขยายใหญ่ของความเจริญที่ย่างกรายเข้ามา และนี่คือ สาเหตุหลักของการเกิด “โครงการบ้านใหม่น้องหมาบางเลน” ขึ้น