บ้านน้องหมาปากเกร็ด

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ตั้งอยู่บนเนื้อเนื้อที่ 2 ไร่ ในซอยพระมหาการุณย์25 ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด56 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จากจุดเริ่มต้นได้รับบริจาคที่ดินจากคุณชวนชื่น โกมารกุล ณ นคร (ยั่งยืน) 200 ตารางวา และยังได้รับความเมตตาก่อสร้างโรงเรือนถาวร โดยมีสัตว์พิการในความอุปถัมภ์ขณะนั้น 500 กว่าชีวิต จากนั้นได้ขยายทั้งพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างโดยได้รับความช่วยเหลือจากคุณชวนขื่น และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กระทั่งกลายมาเป็นมูลนิธิฯ ณ ปัจจุบัน
ในอดีตนั้นมูลนิธิฯที่บ้านปากเกร็ดได้แบ่งเป็นโซนต่างๆ เพื่อรองรับและจัดระเบียบสัตว์ให้ง่ายต่อการดูแล โดยแบ่งเป็น

  • โซนคอนโดหรือบ้านพักสัตว์ป่วย ปัจจุบันปรับปรุงเป็น โซนบ้านแมว แมวที่ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้ว จะถูกนำมาพักฟื้นต่อในบ้านนี้ให้มีพื้นที่เดินออกกำลังกาย
  • โซนสัตว์พิการ ช่วงแรก มีจำนวน 2ชั้น มีสุนัขพิการอาศัยอยู่ประมาณ 200-300 ตัว ปัจจุบัน(ตั้งแต่ปี 2562) ได้ปรับพื้นที่เหลือเพียงชั้นเดียว เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงดัง มูลนิธิฯ จึงได้ทำปรับโซนการดูแลใหม่ เพื่อให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้ สัตว์พิการสัตว์ป่วยจะได้อยู่ใกล้สถานพยาบาลเวลาเจ็บป่วยส่งรักษาได้สะดวกและรวดเร็ว พื้นที่อยู่อาศัยของสุนัขพิการ จัดทำเป็นกรงเดี่ยว เพื่อแยกดูแลอาการแต่ละตัวได้ง่ายและทำความสะอาดสะดวก
  • โซนแมวพิการ แมวที่ยังต้องดูแลใกล้ชิด ยังไม่สามารถเดินได้ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ต้องคอยติดตามอาการต่อเนื่อง จะแยกพักอาศัยในโซนนี้

เหล่าบรรดาน้องหมาในโซนสัตว์พิการนี้ต่างเป็นหมาที่รักษาอาการบาดเจ็บมาจากด้านนอกแล้ว ผู้ใจบุญเก็บไปรักษา บางตัวหายเป็นปกติดี แต่ร่างกายพิการ ไม่มีที่อยู่อาศัย จึงส่งต่อมาให้มูลนิธิฯดูแล พื้นที่ในโซนนี้จึงเป็นเสมือนบ้านพักสัตว์ป่วย จะมีสัตว์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เพราะทางมูลนิธิฯไม่สามารถนำหมาเหล่านี้กลับไปอยู่ที่เดิมได้ หากเขาพอช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว หากนำกลับไปบ่อยที่เดิม ก็จะกลายเป็นปัญหาสังคม เพิ่มจำนวนปริมาณหมาจรจัด ริมถนน มูลนิธิฯจึงรับเข้ามาแล้วดูแลจนหมดอายุขัยของสัตว์ตัวนั้นๆ

น้องหมาในโซนดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทั่งเกิดการแออัด นอกจากจะมีผลกระทบกับสภาพจิตใจน้องหมาแล้ว ยังมีปัญหาในเชิงสุขภาพ สุขลักษณะและก่อมลพิษทางเสียงให้กับพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากการขยายใหญ่ของความเจริญที่ย่างกรายเข้ามา และนี่คือ สาเหตุหลักของการเกิด “โครงการบ้านใหม่น้องหมาบางเลน” ขึ้น (ปัจจุบันบ้านบางเลนได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ย้ายน้องหมาที่ร่างกายแข็งแรง พอช่วยเหลือตัวเองได้ไปพักฟื้น มีพื้นที่ได้เดินออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดีขึ้น )

ปัจจุบันบ้านปากเกร็ด โดนร้องเรียนเรื่องเสียง และ กลิ่น เทศบาลเข้ามาตรวจสอบ สั่งจำกัดจำนวนสัตว์ให้อยู่อาศัย และ สั่งย้ายสัตว์ส่วนที่เหลือให้ออกจากพื้นที่ ภายใน 15 วัน สุนัขพิการต้องย้ายไปพักชั่วคราวอยู่รวมกับสัตว์ที่แข็งแรง ทำให้พื้นที่แออัดอย่างมาก มูลนิธิฯจึงต้องจัดสร้าง โรงเรือนถาวรให้สัตว์พิการอยู่เป็นสัดส่วน ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมทุนทรัพย์ในการจัดสร้าง ท่านสามารถร่วมสมทบทุนตามกำลังศรัทธาได้ สามารถคลิกที่ลิ้งนี้ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ ถูกร้องเรียน สัตว์พิการไม่มีที่อยู่อาศัย