ขอเชิญร่วมงานผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 14 และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปี62

ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 14 และร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา9.00-15.00น.
“เพื่อปรับปรุงพัฒนาจัดทำถังบำบัดน้ำเสียและเก็บมูลถ่ายสัตว์ถาวร” บ้านบางเลน และ บ้านปากเกร็ด จัดกิจกรรมที่มูลนิธิฯ บ้านปากเกร็ดพร้อมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อนำเข้าโครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยท่านปศุสัตว์ จ.นนทบุรี และ ท่านปศุสัตว์ อ.ปากเกร็ด มารับและดำเนินการต่อไป ท่านสมาชิกสามารถร่วมสมทบทุนกันตามกำลังศรัทธาหรือไถ่ทั้งชีวิตก็ได้ไถ่เป็นตัวโคตัวละ 27,000 บาท และ กระบือ 30,000 บาท(ราคานี้กำหนดโดยโรงฆ่าสัตว์ในโครงการพระราชดำริ จ.พระนครศรีอยุธยา)

หมายเหตุ ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ มูลนิธิฯเป็นเพียงสะพานบุญให้ทุกท่านเท่านั้น ไม่มีหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

เลขที่บัญชีร่วมบริจาคผ้าป่าครั้งที่ 14
ชือบัญชี มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
ธ.กรุงเทพ เลขที่ 059-0-12305-5 สาขาสรงประภา
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 105-2-18418-1 สาขาเชิดวุฒากาศ

เลขที่บัญชีร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ชื่อบัญชี นางพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ธ.ไทยพานิชย์ สาขา ตลาดดวงแก้ว เลขที่ 334-2-39548-6

ติดต่อมูลนิธิฯ หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงิน
(กรุณาเลือกส่งเพียงช่องทางเดียว)
โทรศัพท์ 02-584-4896
Line id : @home4animals(มีตัว @ข้างหน้าด้วย)
อีเมลล์ : home4animals@hotmail.com
โทรสาร 02-961-5305 และ 02-961-5360

ฎีกาผ้าป่าครั้งที่ 14 และ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ