วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธและเป็นวันหยุดราชการ ประชาชนไทยจะใช้โอกาสวันหยุดนี้พาครอบครัวไปทำบุญตามวัดต่างๆและทำทานช่วยเหลือสัตว์ด้อยโอกาส ช่วยเหลือคนยากไร้ตามสถานที่ต่างๆ ในวันนักขัตฤกษ์นี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านเข้าเยี่ยมและบริจาคช่วยเหลือสัตว์พิการด้วยกันนะคะ สามารถนำอาหารสัตว์ สิ่งของเครื่องใช้ของสุนัขและแมว ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่ายารักษาโรคของสัตว์ป่วย ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
สามารถเข้าเยี่ยมได้ที่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ บ้านปากเกร็ด ได้ทุกวัน เวลา 11.00-17.00 น.
ตั้งอยู่ที่ ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด56 ถ.ติวานนท์ (ซ.พระแม่มหาการุณย์ 25)
ติดต่อ 02-584-4896
พิกัด Google map https://goo.gl/maps/F9fv13thVsN2