ในหลวง ร.๑๐ พระราชทานอาหารเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 กันยายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทาน ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ให้กับสุนัขจรจัดฯ ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ อาหารและสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย อาหารสุนัข 50 กระสอบ อาหารสุนัขป่วย 5 กระสอบ อาหารกระป๋องสำหรับสุนัขป่วย 60 กระป๋อง แชมพูอาบน้ำสุนัข 6 ลิตร ข้าวสาร 4 กระสอบ 200 กิโลกรัม  ยากำจัดเห็บหมัด 20 ขวด พร้อมทั้งพระราชทานอาหารกลางวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ คณะจิตอาสา และผู้เข้าร่วมงาน

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ขอกราบขอบพระคุณ

-สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 700 โดส ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำมาดูแลสัตว์เพื่อป้องกันโรค

-คณะเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูง

*****************************************************
Cr. รูปภาพบางส่วนจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม , มูลนิิธิฯ
คลิปจากสำนักขาว NewsNBT THAILAND คลิกลิ้งด้านล่าง
พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการฯ