ออกบูทร่วมงานเกษตรฯ วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ฯ ได้ออกบูทร่วมงานเกษตรฯ วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อจำหน่ายสินค้าการกุศล และรับบริจาคพร้อมมีการจับฉลากไข่การกุศล เพื่อนำรายได้มาดูแลสัตว์พิการ

ที่ตั้งบูท – โซน D Green Eco, Art Market