บ้านน้องหมาปากเกร็ด

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ตั้งอยู่บนเนื้อเนื้อที่ 2 ไร่ ในซอยพระมหาการุณย์ ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จากจุดเริ่มต้นได้รับบริจาคที่ดินจากคุณชวนชื่น โกมารกุล ณ นคร (ยั่งยืน) 200 ตารางวา และยังได้รับความเมตตาก่อสร้างโรงเรือนถาวร โดยมีสัตว์พิการในความอุปถัมภ์ขณะนั้น 500 กว่าชีวิต จากนั้นได้ขยายทั้งพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างโดยได้รับความช่วยเหลือจากคุณชวนขื่น และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กระทั่งกลายมาเป็นมูลนิธิฯ ณ ปัจจุบัน

ในอดีตนั้นมูลนิธิฯที่บ้านปากเกร็ดได้แบ่งเป็นโซนต่างๆ เพื่อรองรับและจัดระเบียบสัตว์ให้ง่ายต่อการดูแล โดยแบ่งเป็น

  • โซนคอนโดหรือบ้านพักสัตว์ป่วย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 98 ห้อง จะเป็นสถานที่ที่รับป่วยแรกเข้ามา เพื่อดูอาการ ป้องกันการตอดเชื้อและแพร่เชื้อไปยังน้องหมาตัวอื่นๆ หมาในโซนนี้จะมีทั้งสภาพตาบอด หลังหัก ขาหัก มะเร็งสารพัดชนิด ฯลฯ ดูเหมือนว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่น่าหดหู่ใจที่สุด เสมือนหนึ่งคุณเดินเข้าไปในโรงพยาบาลรักษาคน ที่มองเข้าไปเจอสภาพคนเจ็บระโยงระเยงไปด้วยเครื่องมือช่วยชีวิตคละเคล้าไปด้วยกลิ่นยา แต่สำหรับหมาป่วย นอกจากกลิ่นยาแล้ว ยัง คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นปฏิกูลที่เจ้าสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถกลั้นไว้ได้อีกด้วย
  • โซนบี และโซนดี จะมีสภาพทั่วไปเป็นกรงคล้ายกระบะ เป็นที่รองรับหมาจากโซนสัตว์ป่วยที่ได้รับการรักษาหายแล้วแต่ไม่สามารถที่จะเดินเหิน หรือช่วยเหลือตัวเอง กลายมาเป็นหมาพิการไปตลอดชีวิต สภาพจิตใจของหมาในโซนบีและดี ดูสดชื่นขึ้นกว่าหมาในโซนคอนโดบ้างเล็กน้อย ดูเหมือนเขาเหล่านั้นจะทำใจยอมรับชะตากรรมของตนเองได้แล้ว ฉะนั้นกิจกรรมที่หมาในโซนนี้โปรดปรานมากที่สุดก็คือ ยามที่มีคนภายนอกเข้ามาเยี่ยมเยือน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญกับน้องหมาๆ ในเทศกาลสำคัญของตน เช่น วันเกิด การทำกิจกรรมดังกล่าวท่านสมาชิกจะต้องแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อจัดเตรียมอาหารหรือของเล่น รวมถึงการทำความเข้าใจถึงวิธีการให้และปริมาณ เพราะน้องเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ
  • โซนพื้นแดง ที่เรียกพื้นแดงเพราะพื้นของที่อยู่อาศัยนั้นเป็นอิฐสีแดงเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความสะอาด

เหล่าบรรดาน้องหมาในโซนนี้ต่างเป็น หมาที่รักษาหายเป็นปกติดีแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พื้นที่ในโซนนี้จึงเป็นเสมือนบ้านพัก ดูๆไปเหมือนกับว่านี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ เพราะทางมูลนิธิฯไม่สามารถนำหมาเหล่านี้ไปปล่อยข้างนอกได้ หากเช่นนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาสังคม เพิ่มจำนวนปริมาณหมาจรจัด ริมถนน

น้องหมาในโซนดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทั่งเกิดการแออัด นอกจากจะมีผลกระทบกับสภาพจิตใจน้องหมาแล้ว ยังมีปัญหาในเชิงสุขภาพ สุขลักษณะและก่อมลพิษทางเสียงให้กับพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากการขยายใหญ่ของความเจริญที่ย่างกรายเข้ามา และนี่คือ สาเหตุหลักของการเกิด “โครงการบ้านใหม่น้องหมาบางเลน” ขึ้น